Kontaktní informace

Obecní úřad Ovesné Kladruby
Ovesné Kladruby č.p. 16 17
353 01, pošta Mariánské Lázně

Tel./Fax: +420-354 606 432

Tel: +420-724 196 174

ID datové schránky: 55fa8qr

Kontaktní adresa poštovní/pro osobní návštěvu

Ovesné Kladruby č.p. 16

Ovesné Kladruby č.p. 17
353 01, pošta Mariánské Lázně

Úřední hodiny

Telefonní čísla a čísla faxu

  • Tel./Fax: +420-354 606 432 Pevná linka byla zrušena k 11.11.2015. Kontaktní telefon na úřad zůstává již pouze níže uvedené mobilní číslo.
  • Tel: +420-724 196 174

Adresa internetové stránky

Adresa elektronické podatelny

Formáty, ve kterých lze zaslat elektronické podání jsou především: prostý textPDF(ISO/IEC 32000), ODF (ISO/IEC 26300, podformáty ODT, ODS, aj.), obrázky (JPG, PNG, TIFF, BMP, aj.). Bez záruky správného zpracování jsou přijímány i formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX. Podmínkou přijetí těchto formátů je absence aktivních prvků (videa, zvuky, makra, apod.). Přijímány jsou také výše uvedené formáty archivované pomocí ZIP, RAR, 7z, TAR, GZ, BZIP2, XZ. U jiných otevřených formátů a archivů vyvine IT oddělení obecního úřadu přiměřené úsilí k jejich správnému zpracování, avšak bez záruky. Formáty a archivy proprietárního formátu budou s největší pravděpodobností odmítnuty.

Další elektronické adresy

Výše uvedené e-mailové adresy nejsou určeny pro zasílání obchodních sdělení. Obec Ovesné Kladruby vyjadřuje nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na výše uvedené adresy dle zákona 480/2004 sb., nebude-li zpracovatel osobních údajů dohodnut s adresátem jinak a s výjimkou adresy nabidky@ovesnekladruby.cz, která je určena pouze k zasílání obchodních sdělení. Obec Ovené kladruby uděluje implicitní souhlas se zasíláním jakýchkoliv obchodních nabídek na adresu nabidky@ovesnekladruby.cz.

Kontaktní osoby