Zastupitelstvo Obce:

 • Aurelie Skřivanová, starostka
 • Ing. Dagmar Fišerová, místostarosta
 • Libor Lúdik
 • Andrea Jasanská
 • Libor Kožíšek
 • Kamil Skřivan
 • Jiří Vlásenko

Finanční výbor

 • Libor Kožíšek, předseda
 • Jiřina Vladařová
 • Lenka Augustová

Kontrolní výbor

 • Kamil Skřivan, předseda
 • Andrea Jasanská
 • Jiří Vlásenko

Účetní obce

 • Iveta Henzlová