Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Ovesné Kladruby

2. Důvod a způsob založení

Obec Ovesné Kladruby (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec vznikla oddělením od města Mariánské Lázně dnem voleb 24.11.1990 ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

viz Popis úřadu

Seznam organizací:
Knihovna
Hasiči

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obecní úřad Ovesné Kladruby
  Ovesné Kladruby č.p. 17
  353 01, pošta Mariánské Lázně

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obecní úřad Ovesné Kladruby
  Ovesné Kladruby č.p. 17
  353 01, pošta Mariánské Lázně

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí 9:00 – 13:00 hod.
  Úterý 9:00 - 12:00 hod.
  Středa 13:00 - 18:00 hod.
  Čtvrtek nejsou
  Pátek 9:00 - 12:00
 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 724 196 174

 • 4.5 Číslo faxu

  není

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.ovesnekladruby.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Další elektronické adresy

  starosta@ovesnekladruby.cz (starostka Aurelie Skřivanová)
  kancelar@ovesnekladruby.cz (účetní Iveta Henzlová)
  info@ovesnekladruby.cz (obecné informace)
  nabidky@ovesnekladruby.cz (obchodní sdělení)
  ict@ovesnekladruby.cz (IT oddělení)
  webmaster@ovesnekladruby.cz (webmaster)

  Výše uvedené e-mailové adresy nejsou určeny pro zasílání obchodních sdělení. Obec Ovesné Kladruby vyjadřuje nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na výše uvedené adresy dle zákona 480/2004 sb., nebude-li zpracovatel osobních údajů dohodnut s adresátem jinak a s výjimkou adresy nabidky@ovesnekladruby.cz, která je určena pouze k zasílání obchodních sdělení. Obec Ovené kladruby uděluje implicitní souhlas se zasíláním jakýchkoliv obchodních nabídek na adresu nabidky@ovesnekladruby.cz.

 • 4.9 ID datové schránky

  55fa8qr

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 14823331/0100

6. IČ

00572667

7. DIČ

CZ00572667

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

viz Poskytování informací, příjem podání

10. Příjem žádostí a dalších podání

viz Poskytování informací, příjem podání

11. Opravné prostředky

viz Poskytování informací, příjem podání

12. Formuláře

viz Poskytování informací, příjem podání

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020.pdf 

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018.pdf
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017.pdf
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011.pdf

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

2019

Informace poskytnuté v souladu se zákonem č. 106_1999 Sb., Č.j. 1_PI_2019.pdf (2.9.2019)

2018

Informace poskytnuté v souladu se zákonem č. 106_1999 Sb., Č.j. 1_PI_2018.pdf (2.11.2018)

2017

1.11.2017

Informace poskytnuté v souladu se zákonem č. 106 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Č.j. 1 PI 2017.pdf

Informace poskytnuté v souladu se zákonem č. 106 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Č.j. 1 PI 2017.pdf
Informace poskytnuté v souladu se zákonem č. 106 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Č.j. 2_PI_ 2017.pdf
Informace poskytnuté v souladu se zákonem č. 106_1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů_Č.j. 3_PI_2017.pdf
Informace poskytnuté v souladu se zákonem č. 106_1999 Sb., Č.j. 4_PI_2017.pdf
Informace poskytnuté v souladu se zákonem č. 106_1999 Sb., Č.j. 5_PI_2017_vyvěšení.pdf

2014

2013

2012

- Poskytnuté informace - rok 2012 (19.12.2012)

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: