Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Ovesné Kladruby

2. Důvod a způsob založení

Obec Ovesné Kladruby (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Ovesné Kladruby
  Ovesné Kladruby č.p. 17
  353 01 pošta Mariánské Lázně

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Ovesné Kladruby
  Ovesné Kladruby č.p. 17
  353 01 pošta Mariánské Lázně

 • 4.3 Úřední hodiny

  Základní informace

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 724 196 174

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.ovesnekladruby.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Ovesné Kladruby
  Ovesné Kladruby č.p. 17
  353 01 pošta Mariánské Lázně

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě:

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  starosta@ovesnekladruby.cz (starostka Aurelie Skřivanová)
  kancelar@ovesnekladruby.cz (účetní Iveta Henzlová)
  info@ovesnekladruby.cz (obecné informace)
  nabidky@ovesnekladruby.cz (obchodní sdělení)
  ict@ovesnekladruby.cz (IT oddělení)
  webmaster@ovesnekladruby.cz (webmaster)

  Výše uvedené e-mailové adresy nejsou určeny pro zasílání obchodních sdělení. Obec Ovesné Kladruby vyjadřuje nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na výše uvedené adresy dle zákona 480/2004 sb., nebude-li zpracovatel osobních údajů dohodnut s adresátem jinak a s výjimkou adresy nabidky@ovesnekladruby.cz, která je určena pouze k zasílání obchodních sdělení. Obec Ovené kladruby uděluje implicitní souhlas se zasíláním jakýchkoliv obchodních nabídek na adresu nabidky@ovesnekladruby.cz.

 • 4.8 ID datové schránky

  55fa8qr

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 14823331/0100

6. IČO

00572667

7. DIČ

CZ00572667 Obec je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011

Další informace

Další povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

2019

2018

2017

2014

2013

2012

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5; zákona č. 565/1990 Sb., § 14a, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: