Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 169/2018 Sb Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

 

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška obce Ovesné Kladruby č. 2/2019, o poplatku za komunální odpad.pdf 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Ovesné Kladruby č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Ovesné Kladruby.pdf 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Ovesné Kladruby č. 1_2017_o poplatku za komunální odpad.pdf 1.1.2018
Obecně závazná vyhláška obce Ovesné Kladruby č. 2_2016, o nočním klidu.pdf 10.11.2016
Obecně závazný vyhláška č. 1_2016, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4_2003, Požární řád obceOvesné Kladruby.pdf 30.8.2016
OZV č. 1_2015.pdf 1.4.2015
Obecně závazná vyhláška 1_2013 o poplatku za komunální odpad.pdf neplatná
Obecně závazná vyhláška č. 1_2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Ovesné Kladruby.pdf 15.6.2008
Obecně závazná vyhláška č. 1-2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k.ú. obce O.K.pdf 1.5.2011
Obecně závazná vyhláška č. 2-2011 o poplatku za komunalní odpad.pdf 6.5.2011
Obecně závazná vyhláška č. 3-2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf 1.10.2011
Obecně závazná vyhláška č. 4-2011 o místním poplatku ze psů.pdf 1.10.2011
Obecně závazná vyhláška č. 5_2011 O poplatku za komunální odpad.pdf 1.1.2012