Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 169/2018 Sb Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

 

Název vyhlášky

Účinnost od

Sbírka právních předpisů obce Ovesné Kladruby  

Obecně závazná vyhláška obce Ovesné Kladruby č. 4/2023, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.pdf

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV 4/2023 ve Sbírce právních předpisů.pdf

1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce Ovesné Kladruby č. 3/2023, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV 3/2023 ve Sbírce právních předpisů.pdf

1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce Ovesné Kladruby č. 2/2023, o místním poplatku ze psů.pdf

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV 2/2023 ve Sbírce právních předpisů.pdf

1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce Ovesné Kladruby č. 1/2023, kterou se mění Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV 1/2023 ve Sbírce právních předpisů.pdf

neplatná

Obecně závazná vyhláška obce Ovesné Kladruby č. 2/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.pdf

Oznámení o zveřejnění právního předpisu - OZV 2/2021 ve Sbírce právních předpisů.pdf

neplatná

Obecně závazná vyhláška obce Ovesné Kladruby č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf 

Oznámení o zveřejnění právního předpisu - OZV 1/2021 ve Sbírce právních předpisů.pdf

1.1.2022

Obecně závazná vyhláška obce Ovesné Kladruby č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf

Oznámení o zveřejnění právního předpisu - OZV 4/2019 ve Sbírce právních předpisů.pdf

neplatná

Obecně závazná vyhláška obce Ovesné Kladruby č. 3/2019, o místním poplatku ze psů.pdf

Oznámení o zveřejnění právního předpisu - OZV 3/2019 ve Sbírce právních předpisů.pdf

neplatná
Obecně závazná vyhláška obce Ovesné Kladruby č. 2/2019, o poplatku za komunální odpad.pdf neplatná
Obecně závazná vyhláška obce Ovesné Kladruby č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Ovesné Kladruby.pdf neplatná
Obecně závazná vyhláška obce Ovesné Kladruby č. 1/2017, o poplatku za komunální odpad.pdf neplatná
Obecně závazná vyhláška obce Ovesné Kladruby č. 2/2016, o nočním klidu.pdf 10.11.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2003, Požární řád obce Ovesné Kladruby.pdf 30.8.2016
Obecně závazný vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Ovesné Kladruby.pdf neplatná
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o poplatku za komunální odpad.pdf neplatná
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k.ú. obce Ovesné Kladruby.pdf neplatná
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za komunální odpad.pdf neplatná
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf neplatná
Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o místním poplatku ze psů.pdf neplatná
Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, o poplatku za komunální odpad.pdf neplatná
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Ovesné Kladruby.pdf 30.5.2008

 

Formuláře